Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Οσία Ευλογία· μήτηρ Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχουsite analysis
Theodosius_the_CenobiarchΗ μνήμη αυτής τελείται τη IB’ ΙανουαρίουΑπολυτίκιον
Ήχος πλ. α., Τον συνάναρχον Λόγον

Την ιθύνασαν τόκον αυτής προς θέωσιν
και υπ’ αυτού προς επάλξεις
οδηγηθείσαν σοφώς
σωτηρίους, Ευλογίαν, αναμέλψωμεν
Θεοδοσίου του σεπτού
την μητέρα και τροφόν
ασκήσεως εκμαγείον αναδειχθείσαν βοώντες·
Ημίν αρίστην δείξον δίοδον.


Κοντάκιον
Ήχος πλ. δ’. , Τη Υπερμάχω

Θεοδοσίου την μητέρα την φιλόστοργον
και υποτύπωσιν μητέρων επαινέσωμεν
αρετών την διαλάμψασαν ταις ακτίσι
και φωτίσασαν χρηστότητι τα σύμπαντα,
Ευλογίαν την Οσίαν, ύμνοις πρέπουσιν
ανακράζοντες· Χαίροις, μήτερ φιλάρετε.


Μεγαλυνάριον

Χαίροις, νουθεσίαις σου ταις σοφαίς
η προς σωτηρίαν
Θεοδόσιον αληθώς
τον Κοινοβιάρχην
ιθύνασα, μητέρων
ενθέων, Ευλογία,
έμπνουν θησαύρισμα.


ποίημα
Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου