Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Αγια Ευδοκια Η Απο Σαμαρειτων Η Οσιομαρτυςsite analysis

Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς
Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους.

Σαμαρετις οχ δωρ Εδοκία,
λλ' αμα, Στερ, κ τραχήλου σοι φέρει.
Μαρτίου μφ πρώτ Εδοκία ξίφος τλη.

Βιογραφία
Η Αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη της επαρχίας Λιβανησίας, της Φοινίκης, την εποχή του Τραϊανού (98 - 117 μ.Χ.). Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην αμαρτία και την ακολασία, παρασύροντας με την εκτυφλωτική της ομορφιά πολλούς άνδρες στη αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως συγκέντρωσε πολλά χρήματα.

Η χάρη όμως του Θεού ευδόκησε, ώστε να συμβεί η θαυμαστή αλλοίωση και στην ψυχή της Ευδοκίας. Μετά από μία σοβαρή ασθένεια, εγκατέλειψε την πόλη και την αμαρτία της, για να επιστρέψει εκεί ένα χρόνο αργότερα. Επιθυμώντας όμως να παραμείνει άγνωστη, εγκαταστάθηκε στην άκρη της πόλης. Εκεί γνωρίζει κάποιον μοναχό ονόματι Γερμανό και με τις νουθεσίες του μετανοεί.

Στην συνέχεια, αφού είδε οπτασία, προσήλθε στον Επίσκοπο Θεόδοτο και βαπτίσθηκε. Η οπτασία ήταν η εξής: Παρατηρούσε Άγγελο Θεού να οδηγεί αυτήν προς τον ουρανό και άλλους Αγγέλους να τη συγχαίρουν, ενώ την ίδια στιγμή κάποιος μαύρος ούρλιαζε και έλεγε ότι αδικείται πάρα πολύ, επειδή η Ευδοκία έγινε Χριστιανή.

Από τότε αλλάζει η ζωή της, χαρίζει όλη της τη περιουσία στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας και πηγαίνει σε κάποιο μοναστήρι, όπου ζει βίο ασκητικό ως τη στιγμή που τη άρπαξαν οι πρώην εραστές της και την οδήγησαν στο Αυριλιανό για να δικαστεί.

Η Αγία όμως με την προσευχή της, κατόρθωσε να αναστήσει το νεκρό παιδί του βασιλιά και να προσελκύσει και τον ίδιο στο Χριστιανισμό. Αργότερα οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα Διογένη, ο οποίος την άφησε ελεύθερη, αφού η Αγία και πάλι θαυματούργησε. Τελικά αποκεφαλίσθηκε από το Βικέντιο και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.


πολυτίκιον
χος πλ. δ’.
ν σοί Μτερ κριβς διεσώθη τό κατ εκόνα· λαβοσα γάρ τόν σταυρόν, κολούθησας τ Χριστ, καί πράττουσα δίδασκες, περορν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ· πιμελεσθαι δέ ψυχς, πράγματος θανάτoυ· διό καί μετά γγέλων συναγάλλεται, σία Εδοκία τό πνεμά σου.

τερον πολυτίκιον
χος γ’. Θείας πίστεως.
Φόβον νθεον, ναλαβοσα, κόσμου λιπες, τν εδοξίαν, κα τ Λόγ Εδοκία προαέδραμες, ο τν ζυγν τ σαρκί σου βαστάσασα, περφυς γωνίσω δι' αματος. Μάρτυς νδοξε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.

Κοντάκιον
χος δ’. ψωθείς.
εδοκήσας κ βυθο πωλείας, πρός εσεβείας τόν κρότατον ρον, ναγαγεν σε νδοξε ς λίθον κλεκτόν, οτος καί τόν βίον σου, τ θλήσει λαμπρύνας, χάριν αμάτων σοι, Εδοκία παρέχει· ν κδυσώπει σζεσθαι μς, σιομάρτυς, γγέλων φάμιλλε.

Κάθισμα
χος πλ. δ’. Τν Σοφίαν.
Φωτισθεσα τ αγλ τ θεϊκ, τν τς πλάνης κατέλιπες σκοτασμόν, κα βίον νέλαβες, μετ σώματος ϋλον, χαρισμάτων δ θείων, πλησθεσα το Πνεύματος, κ ψιλς προσρήσεως, νεκρος ξανέστησας· θεν π τέλει, μαρτυρίου στεφάν, νθέως κεκόσμησαι, κα τν δόλιον σχυνας, Εδοκία σάγγελε· Πρέσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθ τν γίαν μνήμην σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου