Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Μαρία Μαγδαληνή. Τό ἀληθινό της πρόσωποsite analysis
    Στά γεγονότα τν σεπτν παθν καί τς ναστάσεως το Κυρίου συναντομε συχνά τήν Μαρία Μαγδαληνή. Εναι μία πό τίς μυροφόρες, πρώτη στήν ποία μφανίσθηκε ναστημένος Κύριος. λλά γυναίκα ατή χει πολύ παρεξηγηθε πό πολλούς, ο ποοι παραποίησαν καί κακοποίησαν φοβερά τήν προσωπικότητά της.
    Γιά τό λόγο ατό δέν θά ’ταν, νομίζω, καθόλου καιρο καί διάφορο νά παρουσιάσω τό ληθινό πρόσωπο τς Μαρίας Μαγδαληνς, τσι πως ατό ναδύεται μέσα πό τίς ναφορές τς Καινς Διαθήκης καί τήν παράδοση τς ρθοδόξου κκλησίας μας.
    Κατ’ ρχήν παρανόηση τς Μαρίας Μαγδαληνς, νάγεται σέ ρχαίους Λατίνους ρμηνευτές, ο ποοι δωσαν τήν πρώτη λη γιά εφάνταστα μυθολογήματα καί δημιουργήθηκε τσι στή Δύση μία πέραντη φιλολογία, πού νθε μέχρι σήμερα, λεγόμενη Μαγδαληνολογία. Σέ περιόδους παρακμς παρεισέφρησαν καί στό χρο τς ρθόδοξης νατολς τά παραμύθια τν παπικν. Στήν ποχή μας δέ, γιναν ποθέσεις μυθιστορημάτων καί κινηματογραφικν ργων καί διαδόθηκαν πλατιά στό λαό, μέ ποτέλεσμα σήμερα πολλοί ρθόδοξοι Χριστιανοί νά γνοον τήν λήθεια γιά τό πρόσωπο τς σεμνς ατς μαθήτριας το Κυρίου καί νά συνδέουν τή Μαρία Μαγδαληνή μέ πράγματα χι μόνο νυπόστατα λλά καί βλάσφημα.
Ποιά εναι, λοιπόν, πράγματι Μαρία Μαγδαληνή; Τό νομα Μαγδαληνή δηλώνει τι Μαρία καταγόταν πό τά Μάγδαλα (Μθ 15,39), μία κωμόπολη τς Γαλιλαίας, τήν ποία ο ρμηνευτές τοποθετον στά βόρεια τς λίμνης Τιβεριάδος, στήν περιοχή τς σημερινς λ Μεγντζίλ. Κακς ο Λατνοι,παρασυρμένοι προφανς πό τό χαρακτηρισμό της ς μυροφόρου, τήν ταυτίζουν μέ τήν νώνυμη πόρνη, πού μετανόησε καί μνημονεύεται πό τόν εαγγελιστή Λουκ (Λκ 7,37-50) τι μύρωσε τόν ησο.
Μία λλη γραφική πληροφορία γιά τή Μαρία Μαγδαληνή, πού διασώζεται πό τούς εαγγελιστές Μρκο καί Λουκ, λέει τι Μαρία ταν πρτα δαιμονιζόμενη καί εχε πτά δαιμόνια, τήν θεράπευσε μως ησος, καί μετά τή θεραπεία της πονοεται τι τόν κολουθοσε καί τόν διακονοσε, μαζί μέ τίς λλες μαθήτριές του. Καί ατή τήν εαγγελική πληροφορία τήν χουν παραποιήσει ο Λατνοι, ο ποοι ρμήνευσαν τά πτά δαιμόνια ς πτά θανάσιμα μαρτήματα, σα μετρον ο δυτικοί.
Συνολικά ναφέρεται στά εαγγέλια νδεκα φορές, πάντοτε μέ τό πίθετο Μαγδαληνή καί πάντοτε παριθμεται πρώτη, πως πό τούς μαθητές πρτος ριθμεται Πέτρος. Μόνο στό ω 19,25 δέν χει τήν πρώτη θέση Μαρία, διότι κε μνημονεύεται πρώτη Παναγία μητέρα το Κυρίου. Συγκεκριμένα ναφέρεται στή διακονία το κηρύγματος το ησο (Λκ 8,2), στό σταυρό (Μθ 27,56· Μρ 15,40· ω 19,25), στήν ταφή (Μθ 27,61· Μρ 15,47), στήν νάσταση (Μθ 28,1· Μρ 16,1.9· Λκ 24,10· ω 20,1-18). Ο εαγγελιστές Ματθαος καί Λουκς γράφουν πλς τι πό τούς πρώτους εδε τόν ναστημένο ησο Χριστό, χωρίς νά διευκρινίζουν ν ταν μόνη μαζί μέ λλους, ν Μρκος καί ωάννης σημειώνουν τι μόνη της Μαρία εδε πρώτη τήν ναστημένο Κύριο. Μάλιστα ωάννης διηγεται λεπτομερς ατή τήν πρώτη μφάνιση το Κυρίου.
κτός πό τά στοιχεα ατά πού μς παραδίδει Καινή Διαθήκη, γνωρίζουμε πό τήν παράδοση τς κκλησίας, πως διασώζεται στήν μνολογία της, τι Μαρία Μαγδαληνή ταν παρθένος· «πήντησας τ παρθέν δωρούμενος τήν ζωήν», ψάλλουμε στό πολυτίκιο το πλάγιου β’ χου. (Μόλις πού χρειάζεται νά πενθυμίσω τι παρθένος δ δέν εναι Παναγία μας, λλά Μαρία Μαγδαληνή). πληροφορία ατή τς παραδόσεως συμβιβάζεται κριβέστατα μέ τίς μαρτυρίες τς γίας Γραφς, διότι σο μέν ταν δαιμονιζόμενη δέν ταν γγαμος οτε πόρνη (διαφορετικά θά τό σημείωνε Γραφή), φ’ του δέ θεραπεύτηκε καί κολούθησε πάραυτα τόν ησο, εναι φανερό καί φυσικό τι δέν παντρεύτηκε. κτός ατο παράδοση βασίζεται προφανς καί σέ μία ρχική καί διάκοπη στορική πληροφορία κτός Καινς Διαθήκης. τι ταν παρθένος Μαγδαληνή Μαρία πάρχουν τόσα τεκμήρια σα καί γιά τόν εαγγελιστή ωάννη.
να λλο πίσης παρεξηγημένο στοιχεο τς ταυτότητας τς Μαγδαληνς εναι λικία της. Τά μυθιστορήματα καί ο κινηματογραφικές ταινίες τήν παρουσιάζουν σάν μία νεαρή, ραία καί προκλητική γυναίκα, περίπου 20-25 τν καί πλάθουν ποικίλα νόητα καί βρώμικα σενάρια, που ρρωστημένη φαντασία συναγωνίζεται τήν ασχρή καί λάγνα προαίρεση. λλά λες ατές ο φαντασιώσεις καμία σχέση δέν χουν μέ τήν λήθεια. Βέβαια στά εαγγέλια δέν γίνεται λόγος γιά τήν λικία τς Μαρίας Μαγδαληνς. Μπορε μως ναγνώστης μέ μία προσεκτική μελέτη νά συναγάγει τι γυναίκα ατή ταν νω τν 50-60 τν. Τό συμπέρασμα ατό βγαίνει βίαστα πό τό γεγονός τι πάντοτε Μαρία φαίνεται νά χει τήν πρώτη θέση νάμεσα στίς μαθήτριες το Κυρίου, ο ποες εχαν λικία μητέρων σέ σχέση μέ τούς μαθητές, μία δέ πό ατές, Σαλώμη, ταν μητέρα δύο μαθητν, το ακώβου καί το ωάννου. ν, πως εναι ελογο, πολογίσουμε τι ο μαθητές ταν περίπου 30-35 τν, φυσικά λικία τς Σαλώμης καί τν λλων μαθητριν το Κυρίου θά ταν γύρω στά 50 μέ 60 χρόνια. πομένως Μαρία Μαγδαληνή, ποία άναφέρεται ς ρχηγός το μίλου τν γυναικν πού κολουθοσαν τόν Κύριο, δέν θά μποροσε νά εναι νεότερη· θά ταν καί ατή τουλάχιστον 50-60 τν.
Μέ τά στοιχεα ατά, τεκμηριωμένα πό τό λόγο το Θεο καί βεβαιωμένα πό τή μαρτυρία τς γίας κκλησίας του, μπορομε νά βλέπουμε στή Μαρία Μαγδαληνή τήν ριμη καί συνετή μαθήτρια το Κυρίου, πού εεργετημένη πό τό Μεγάλο Διδάσκαλο φοσιώθηκε στή διακονία το ργου του, μαζί μέ τίς λλες εσεβες γυνακες, νάμεσα στίς ποες Μαρία κατέχει γετική θέση. κολούθησε πιστά τόν Κύριο σέ λες τίς φάσεις τς ζως του καί ξιώθηκε πρώτη ατή νά τόν συναντήσει ναστημένο καί νά γίνει γιά τήν κκλησία το Χριστο πρτος μάρτυρας τς ναστάσεως.
Στέργιος Ν. Σάκκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου