Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ἁγία βασίλισσα Σαλώμη τῆς Οὐτζάρμα (Ujarma)site analysisἩ Ἁγία βασίλισσα Σαλώμη

 μνήμη της τιμται στς 15 ανουαρίου.

Σαλώμη του Ujarma salome

῾Η  Ἁγία Σαλώμη τῆς Οὐτζάρμα (Ujarma) ὑπῆρξε βοηθὸς καὶ σύντροφος τῆς Ἁγίας Νίνας στὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης στὴ γῆ τῆς Γεωργίας. Ἦταν κόρη τοῦ βασιλέως τῆς Ἀρμενίας Τηριδάτου, τοῦ διώκτου πρῶτον τῶν Χριστιανῶν καὶ μάλιστα τῶν παρθένων συνοδοιπόρων τῆς Ἁγίας Νίνας ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους πρὸς τὴ Γεωργία. Ὑπανδρεύθηκε τὸ γιὸ τῶν βασιλέων Μιριὰν καὶ Νάνας, τῶν Ἁγίων, τοῦ Ρέβι, τὸν βασιλεύοντα τότε στὴν Καχετία. Ἀπὸ τὴν Ἁγία Νίνα ἔμαθε νὰ προσεύχεται, νὰ νηστεύει καὶ νὰ ἐκτελεῖ ἔργα φιλανθρωπίας καὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμία της ἔστησε ἕνα Σταυρὸ στὴν Οὐτζάρμα, ἀπὸ τὸ τέταρτο κομμάτι τοῦ παράξενου δένδρου τῆς προσευχῆς της, τὸ ὁποῖο ἀπέκοψε γιὰ τὴ δημιουργία Ἱερῶν Σταυρῶν, στὸ Σταυροβούνι“Jvari”, στὸ ὄρος Τχότι καὶ τὸν τέταρτο προόριζε γιὰ τὸ Μπόντμπε. Μὲ τὴν ἐπιρροή της ὡς βασίλισσα ἡ Σαλώμη πολλοὺς προσείλκυσε στὴ Χριστιανικὴ πίστη. Συμπαραστάθηκε στὴν Ἁγία Νίνα στὶς τελευταῖες της στιγμὲς καὶ ἀκολούθησε τὰ βήματά της στὴν ἱεραποστολική της πορεία. Κατέγραψε τὴ θαυμαστὴ καὶ θεάρεστη πολιτεία της καὶ θεωρεῖται μία ἀπὸ τοὺς κύριους συναξαριακοὺς συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Νίνης, ἀφοῦ μᾶς ἄφησε τὸ σύγγραμμά της: «Ἡ ζωὴ τῆς Ἁγίας Νίνας, τῆς φωτιστρίας τῆς Γεωργίας».

Γεωργιανὸν Προσκυνητάριον,
Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἠλίων, Αἰδηψοῦ  Ἀθῆναι 2011

sv_Nino_Sioni_cross_Tbilisi

πολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον
 
Τ 56ῆς φωσφόρον βασίλισσαν εὐφημήσωμεν,
Σαλώμην τῆς φωτιστρίας
Νίνας τοῦ βίου σεπτὴν
συγγραφέα ὡς αὐτῆς ὁδοὺς βαδίσασαν
καὶ σπόρον σπείρασαν Χριστοῦ
ἐν τῇ γῇ τῇ ἀγαθῇ
καὶ πίονι βασιλείας
αὐτῆς καὶ πρέσβειραν θείαν
πιστῶν ὀφθεῖσαν πρὸς τὸν Ὕψιστον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου