Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Οσία Δομνίκη και (08 Ιανουαρίου)site analysis

Η Οσία Δομνίκη


 Η μνήμη της Οσίας Δομνίκης εορτάζεται στις 8 Ιανουαρίου.

 σία Δομνίκη ζησε κατ τν ποχ τν ατοκρατόρων Θεοδοσίου το Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.), Λέοντος A’ (457 – 474 μ.Χ.) κα Ζήνωνος (474 – 475 μ.Χ.). Καταγόταν π τν Καρθαγένη (Νέα Καρχηδόνα) τςσπανίας. Κατ τν θεία οκονομία πγε στν Κωνσταντινούπολη, τ 384 μ.Χ., μαζ μ λλες τέσσερις παρθένες, τ Δωροθέα, τν Εανθία, τ Νόννα κα τν Τιμοθέα κα στερα π θεία ποκάλυψη βαπτίσθηκανπ το Πατριάρχου Νεκταρίου. σία Δομνίκη κολούθησε τ μοναχικ βίο κακγύμνασε τν αυτό της πνευματικ μ σκληρος καπολλος κόπους. φο φθασε στ θέωση κα ξιώθηκε ν κάνει θαύματα κα ν διακρίνει τ μέλλοντα,  φήμη τς ρετς της γινε γνωστ κα πέσυρε τν προσοχτο ατοκράτορα Θεοδοσίου (408 – 450 μ.Χ.) κα τς βασίλισσας, ο ποοι τν πισκέπτονταν κα τς παρεχώρησαν τν τόπο κα τ μέσα προκειμένου ννεγείρει Μον φιερωμένη στν γιο Ζαχαρία. κε σία Δομνίκη ζησε θεοφιλς κα κοιμήθηκε μ ερήνη σ μεγάλη λικία.


πολυτίκιον. χος δ’. Ταχ προκατάλαβε. γάπ τ κρείττονι, καταυγασθεσα τν νον, σκήσειξέλαμψας, σπερ λαμπς φαεινή, Δομνίκα πανεύφημε·θεν Μοναζουσν σε, δηγν φωτοφόρον, δειξεν Δεσπότης, δι βίου κα λόγου.  πρέσβευε θεοφόρε, σώζεσθαι παντας.


Κοντάκιον. χος α’. Χορς γγελικός.
Χορείαν ε
κλε, σεμνοτάτων παρθένων, δι’ ργων ερν, κα σοφν διδαγμάτων,νθέως δήγησας, πρς παστάδα κήρατον, νθα πέφηκε, ζως τ ξύλον Δομνίκα· δι’ ο ζώωσον, τν νεκρωθεσαν ψυχήν μου, σία θεόληπτε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις 
 Δομνίκα πανευκλεής· σ γρ τν Δεσπότην, γαπήσασα κ ψυχς,χνεσι τος τούτου, σπερ μνς τιμία, μέμπτως πορεύθης· δι δεδόξασαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου